d

SOM EL TEU EQUIP

Let’s Work Together

Segueix-nos!

Com saber d’on provenen els visitants de la meva web?

 

Mapa de zones geogràfiques de Analytics

Després de conèixer els 8 kpi fonamentals i de veure els principals canals de generació de trànsit a la nostra web, avui toca repassar un tema que és molt interessant, ja que ens permetrà veure de quines zones geogràfiques són les visites que rep la nostra web.

Per a això utilitzarem de nou l’eina de Google, Analytics, que en pocs clics ens permetrà descobrir no només d’on són les nostres visites, sinó la qualitat de cadascuna d’aquestes zones, ja que d’una ullada podrem veure mètriques fonamentals associades a aquestes.

Per començar ens dirigim a la barra lateral esquerra de Google Analytics, a l’apartat “Audiència” i després a “Informació geogràfica”. A informació geogràfica podem segmentar per idioma o per ubicació. En aquest cas escollirem ubicació si el que volem és veure les regions geogràfiques de les visites.

Columna lateral analytics

Si volem veure, per exemple, un mes en concret, escollim els dies exactes mitjançant el desplegable de la dreta, a dalt:

Periodo de tiempo analytics

Després podem filtrar per país, ciutat, continent o subcontinent, en funció dels nostres interessos. D’aquesta manera, si la nostra web està orientada a un públic nacional potser ens interessa segmentar per ciutat, però si el nostre públic és internacional ens interessarà fer-ho per països o fins i tot per continents.

Segmentación geográfica analytics

Un cop hem seleccionat el tipus de segmentació que ens interessa, és el moment de veure com és el comportament de cadascuna de les zones escollides ja que ens donarà informació molt valuosa per a prendre decisions. Per exemple, podem tenir unes dades semblants a les següents, a nivell mundial:

Ejemplo zonas visitas analytics

A partir d’aquí la idea seria analitzar les peculiaritats de cada tipus de trànsit. En el nostre exemple veiem que la majoria de les visites provenen d’Europa (75,77%), que miren una mitjana de gairebé 3 pàgines (2,97) per visita i s’estan uns 2 minuts 48 segons a la web, el que ens indica que són visites de qualitat. Si, a més, és el nostre mercat objectiu, també ens indica que anem pel bon camí ja que tenim un % de rebot del 52,12% (de cada 100 visitants 52 se’n van veient només una pàgina del web) que no està malament per a una web corporativa. Si, en canvi, el nostre mercat fos a Amèrica, veiem que hauríem de dedicar més esforços de captació i retenció ja que tenim gairebé un 80% de rebot, aquests usuaris miren 1 pàgina i mitja i marxen abans que acabi el primer minut, la qual cosa ens indica poc interès en el contingut del nostre web.

D’aquesta manera hauríem d’anar desgranant la informació per poder tenir dades que ens ajudin a prendre decisions d’inversió en aquelles zones que més ens interessen. D’altra banda, si a més tenim dades de conversió, és a dir, que tinguem definits els objectius del web, com podrien ser formularis de contacte o vendes, tindrem una informació molt important ja que sabrem les zones que ens reporten més benefici i podrem destinar més recursos per augmentar-ne el trànsit o treure recursos de les zones que no ens interessen.

En propers articles seguirem avançant en l’anàlisi del trànsit de la nostra web. Espero que us hagi semblat interessant.

Add Comment