MARKETING DIGITAL INDUSTRIAL

Experts en fer créixer les oportunitats de venta de les indústries!

underline

seo

POSICIONAMENT WEB INDUSTRIAL

Estudiem el mercat i les tendències de cerca per tal de definir una estratègia de posicionament web òptima que posicioni les Indústries per sobre de la competència i generi contactes comercials de qualitat.

estrategia_digital

ESTRATÈGIA DIGITAL INDUSTRIAL

Escoltem al client, analitzem les necessitats i estudiem les oportunitats que ofereix Internet a les empreses per dissenyar una Estratègia Digital a mida en funció dels objectius que es vulguin aconseguir.

sem

CAMPANYES DE CAPTACIÓ DE LEADS

Dissenyem campanyes de publicitat a Google Adwords orientades a generar oportunitats de venta i captació de contactes comercials de qualitat per donar suport als departaments comercials de les Indústries.

cro

OPTIMITZACIÓ DEL RENDIMENT WEB

Optimitzem les pàgines web per tal de millorar-ne l’efectivitat i augmentar el rendiment de les campanyes i accions per fer créixer el volum de contactes comercials i optimitzar el costos.

Programa de facturación Online


Estacions de servei mòbils, The Box

Fabricant de tanques de fusta
Renting de impresoras
La Selecta gastronomia
Anvic Climatitzacions