Close

BET FAJA

Direcció - Account Manager

Enginyera de telecos, digital i amant de la música.

Ecommerce

95%

Adwords

98%

Analytics

97%

Guitar

40%